خدمات بروز

دورگیری ناخن

باکیفیت‌ترین خدمات را از ما در مدرسه پدیکور بخواهید

تنها مدرسه پدیکور ایران

دورگیری کاشت ناخن یکی از مهمترین مراحل سوهان کشی کاشت ناخن می باشد. دورگیری در مرحله مانیکور خشک و زیرسازی نیز انجام می شود که هدف از آن برداشتن کوتیکول ها از سطح صدف ناخن است چرا که اگر کوتیکول ها و پوست های اضافه بر روی ناخن باقی بمانند کاشت ناخن هوا گرفته و از صدف ناخن جدا می شود که این موضوع احتمال بروز قارچ ناخن را افزایش می دهد. در دورگیری ناخن هدف جدا کردن مواد کاشت از پوست اطراف ناخن و ایجاد فرم مناسب در قسمت نزدیک به ریشه است. اگر مواد کاشت ناخن به پوست اطراف ناخن چسبیده باشد پس از چند روز و با شروع رشد طبیعی ناخن مواد هوا گرفته و مشکلات مربوط به هوا گرفتگی کاشت ناخن ایجاد می شود. دورگیری با استفاده از سوهان برقی و سرسوهان مناسب دورگیری انجام می شود.

نکاتی در مورد دورگیری ناخن

در زمان دورگیری از نگه داشتن سرسوهان در یک نقطه بپرهیزید.
اینکار باعث داغ شدن ناخن و ایجاد سوزش در ناخن مشتری می شود.

همانطور که در بالا نیز گفته شد هنگام موادگذاری دقت کنید که مواد به پوست اطراف ناخن مشتری نچسبد.

این موضوع کار دورگیری ناخن را زمانبر کرده و ریسک زخم شدن پوست اطراف ناخن را بالا می برد.
فشار سرسوهان بر روی ناخن را ثابت نگه دارید و از اعمال فشار زیاد بپرهیزید.

اینکار باعث می شود که حجم زیادی از مواد برداشته شود.
یکی از اهداف دورگیری، یکدست شدن مواد در قسمت ریشه ناخن است.

بنابراین سعی کنید ناهمواری های مواد در این قسمت را از بین ببرید.

دورگیری غیراصولی باعث می شود که حجم بخش هایی از مواد کمتر از جاهای دیگر باشد و در کاشت ناخن هلویی این موضوع سایه روشن ایجاد می کند و علاوه بر بالا بردن ریسک هواگرفتگی ناخن، زیبایی ظاهری کاشت ناخن را نیز از بین می برد.
زاویه سرسوهان با صدف ناخن و جهت حرکت سوهان بر روی ناخن در استفاده از تمام سرسوهان های دورگیر یکسان است و با هم تفاوتی ندارند.

پس از اتمام دورگیری رد سرسوهان دورگیر را با استفاده از سرسوهان استوانه الماسه از بین ببرید.

این رد معمولا در زمان استفاده از سرسوهان الماسه میخی بیشتر باقی می ماند.