خدمات بروز

تامپون ناخن پا

باکیفیت‌ترین خدمات را از ما در مدرسه پدیکور بخواهید

تنها مدرسه پدیکور ایران

تامپون ناخن به وسیله ی این ابزار به ناخن های خود فرم و انحنای قبلی را بدهید .که برای ناخن های فرو رته در گوشت استفاده می شود که یک نوع فیکساتور و اصلاح کننده است
و همچنین بعد از استفاده از ناخن کش فلزی برای ثابت نگه داشتن ناخن برای عدم بازگشت دوباره به حالت قبل میتوان استفاده کرد

گاهی شاهد آن هستیم که زاویه و روند رشد ناخن ها تغییر می کند و ناخن در گوشت دست فرو میرود، به غیر از زیبایی، این امر بسیار دردناک است. این اتفاق در ناخن های پا بیشتر دیده می شود. تامپون ناخن ارتوونسی یا همان ابزار اصلاح ناخن کمک می کند تا به راحتی این مشکل را رفع نمایید. کافیست با ابزار پاک کردن که در آن قرار دارد زیر ناخن را پاک کرده و ناخن را مقداری از گوشت جدا نمایید، سپس با نیپر موجود پوست های اضافه دور ناخن را گرفته و با ابزار ارتدونسی ناخن را همانطور که در عکس ها شاهد هستید به راحتی اصلاح نمایید. با تکرار این عمل روند و زاویه رشد ناخن اصلاح خواهد شد.

تامپون تلقی پا