خدمات بروز

اصلاح دفرمگی ناخن

باکیفیت‌ترین خدمات را از ما در مدرسه پدیکور بخواهید

تنها مدرسه پدیکور ایران

ناخن سالم ظاهری یک دست و نرم دارد با بالا رفتن سن تعدادی خطوط عمودی روی ناخن به وجود میآید یا آنکه ناخنها شکننده تر میشوند. این وضعیت جای نگرانی ندارد گاهی اوقات به دنبال برخی از آسیب دیدگیها ناخن دچار بد شکلی می.شود بد شکلی ناخن معمولا باعث به وجود آمدن تغییرات عمده در ظاهر و شکل ناخن خواهد شد. بد شکلی ناخن از قبیل به وجود آمدن لکه روی آن تغییر رنگ و جدا شدن ناخن میتواند به دنبال آسیب دیدگی دست و انگشت ،دست زگیل ،ویروسی عفونت و برخی داروها از قبیل داروهایی که در شیمی درمانی مورد استفاده قرار میگیرند به وجود بیاید. برخی از اختلالات خاص پزشکی نیز میتوانند باعث تغییر ظاهر ناخنهای دست شوند. معمولا توضیح دادن این تغییرات کار دشواری است. ظاهر خود ناخن به تنهایی برای تشخیص یک بیماری کافی نیست اما پزشک از اطلاعاتی که پس از ارزیابی ناخنها ناخن به دست میآورد در کنار علائم و نشانه هایی که شما دارید به تشخیص علت بد شکلی ناخن میپردازد.

بد شکلی ناخن

برخی از تغییراتی که در ناخنها به وجود میآید به اختلالات پزشکی مربوط هستند که به درمان و توجه دارند. اگر روی ناخن خود هر یک از این علائم و نشانهها را مشاهده میکنید به پزشک مراجعه کنید:
ه تغییر رنگ ناخن به صورت رگه های سیاه سفید یا تغییر رنگ آن به طور کامل:

  • تغییر در شکل ناخن به صورت خم شدن به سمت پایین یا بالا تغییر در ضخامت ناخن به صورت افزایش ضخامت آن یا نازک شدن ناخن
  • شکننده شدن ناخن
  • خم شدن ناخن به سمت پایین
  • خونریزی در اطراف ناخنها
  • تورم یا قرمزی اطراف ناخنها
  • احساس درد در اطراف ناخنها
  • جدا شدن ناخن از بستر خود
اصلاح دفرمگی ناخن پا